Sportattest mutualiteit

Vandaag werden de sportattesten voor de mutualiteiten verstuurd naar alle ingeschreven en betaalde leden. Print het af, voorzie het van een ziekenfondsklever, en breng het binnen om te genieten van dit voordeel.

Indien u geen attest ontving, kan dit betekenen dat het lidgeld nog niet betaald is. Mochten er vragen zijn, kan u ons steeds contacteren turnkringhogeropneerpelt@gmail.com.