Terug naar Over onze club

Missie en visie

Turnkring Hoger Op Neerpelt
(versie 2017-2018)

1. Missie & Visie

Turnkring Hoger Op Neerpelt stelt zich tot doel om de kleuters en jeugd van Neerpelt en omgeving, op gedisciplineerde wijze, gezonde, recreatieve én competitieve turn- en dansactiviteiten aan te bieden.

Onze slagzin luidt dan ook:

Turnen / Streetdance, leuk om te zien, fantastisch om te doen.

Meer algemeen benadrukken we actief, met volgehouden inspanning en met een goede planning, de positieve waarden in de jeugdsport in het algemeen en de turn- en danssport in het bijzonder.

We zetten onze inspanningen voort om hierin alle vormen van discriminatie te bannen. We erkennen en aanvaarden het feit dat gymnastiek en dans ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig
zijn om de kinderen te beschermen. We verwelkomen de steun van sponsors en media, maar je geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van onze turnkring.

Dit betekent concreet dat de kinderen het recht hebben om:

 • Gymnastiek en dans te beoefenen
 • Zich te vermaken in de gymnastiek en dans
 • In een gezonde en veilige omgeving hun sport te beoefenen
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en
  mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • Tijdig te rusten
 • De kans te krijgen om kampioen te worden, of om het niet te worden
 • Ongedwongen door te groeien in competitieve gymnastiekbeleving

2. Doelstellingen

Om bovenvermelde missie te bereiken, stelt Turnkring Hoger Op zich tot doel:

De opleiding van haar trainsters en trainers te verbeteren door:

 • De organisatie van initiatorcursussen in Neerpelt
 • Een „stimulerende‟ vergoeding te voorzien.
 • Niet-gediplomeerde hoofdtrainsters voortdurend te
  motiveren
 • Inschrijving in nationale opleidingen te promoten
 • Interne opleidingen te voorzien via uitwisselingsprojecten tussen gediplomeerde en niet-gediplomeerde train(st)ers
 • Gediplomeerde train(st)ers te zoeken in de omgeving maar ook buiten clubverband.

Het “wij-gevoel” te verbeteren door:

 • Vooral (hulp) trainsters te kiezen uit eigen rangen
 • Een eerder participatieve (bestuurs)leiding na te streven
 • De organisatie van meerdere evenementen met én voor de kinderen
 • De organisatie van een jaarlijks bestuursfeest
 • De organisatie van “teambuildings” evenementen voor de train(st)ers
 • De publicatie van bijdragen van de leden op de website evenals een regelmatige hernieuwing van de websiterubriek “In de kijker”

De organisatiestructuur van de turnkring verder uit te bouwen zodat deze “persoonsonafhankelijker” wordt, en dit door:

 • De website uit te bouwen tot een centrale spil in de communicatie:
 • Primair informatie- en contactkanaal met ouders en leden
 • “feedback” mogelijkheden verder uitbouwen (gastenboek, enquête, …)
 • Benadrukken van de belangrijke info voor de train(st)ers
 • Registratie van vergoedingen en aanwezigheden

Duidelijke en actuele reglementen uit te werken:

 • Intern reglement voor ouders en leden
 • Geconsolideerd reglement voor de train(st)ers
 • Uitgeschreven organisatie van het clubkampioenschap
 • Uitgeschreven draaiboeken voor het turnfeest en sinterklaasfeest
 • Organisatie van de bestuursvergaderingen (data, agenda, …)

Gestructureerde uitwisseling van informatie met derden:

 • Strikte procedure betreffende de bezetting van de sportzalen in samenwerking met de
  sportdienst van Neerpelt.
 • Automatische verstrekking van attesten voor de ziekenfondsen (teruggave lidgeld)
 • Sponsorwerving voor kalender en turnfeest
 • Materiaalbehoeften met de gemeente en de scholen

De betrokkenheid van de ouders vergroten, door:

 •  Verdere uitbouw van een oudercomité
 • Verhoging van de persoonlijke contacten met de ouders en gymnasten (aanwezigheid van bestuur op trainingen)
 • (Her) organisatie van “opendeurdagen” voor bepaalde groepen
 • Opmaak en verzending van nieuwsbrieven
 • Uitwerking van interactieve enquêtes op de website
 • Voortdurende promotie van de website als informatiebron.

De doelgroep in Neerpelt meermaals per jaar en volledig te bereiken:

 • Ondersteunen van SWS-activiteiten in de scholen
 • Organiseren van “vriendjes- en vriendinnetjesdagen”
 • Toelaten van proeflessen
 • Uitgebreide samenwerking met de plaatselijke scholen voor de verspreiding van flyers en folders
 • Plaatsen van advertenties in plaatselijke kranten en de “internetgazet”

Het aanbod uit te breiden in:

 • Disciplines
 • Toestellen en accommodatie
 • Turnzalen (geografische spreiding)
 • Groepen per categorie
 • Trainingsuren