Groepen en tarieven

GroepBedragOpmerking
Kleuters75 €1u/week
Recrea turnen95 €2u/week
Recrea dansen75 €1u/week
Acro/tumbing95 €2u/week
Dance-Versity (selectie)145 €3u/week
Keurturnen (selectie)105 € + 45 €/uur vanaf het 3de uur(> 8u week)

Opmerkingen:

  • Het seizoen loopt van 8 september 2018 tot 30 juni 2019.
  • In de vakantieperiodes wordt er niet getraind.
  • Elk nieuw lid heeft recht op 2 gratis proeflessen. Na de 2de les moet er ingeschreven en betaald worden.
  • We voorzien een gezinskorting vanaf 2 deelnemende leden per gezin. Deze korting bedraagt 5 euro.
  • We voorzien een groepskorting van 5 euro vanaf deelname van één lid aan 2 verschillende groepen. De korting bedraagt 10 euro bij deelname van één lid aan 3 verschillende groepen.
  • Indien er ingestapt wordt vanaf januari wordt het lidgeld met 20 % in mindering gebracht. Instappen vanaf maart betekent dat er een korting van 50 % wordt geteld.
  • Vanaf een jaarlidgeld van 250 euro mag het bedrag in twee schijven worden betaald; éénmaal in het begin van het seizoen en de tweede helft in januari. Gelieve hiervoor contact op te nemen met het bestuur.

Na inschrijving ontvangt u een overzicht van het te betalen bedrag. De module berekent zelf het eindtotaal, inclusief de kortingen.

Enkel na betaling van de jaarlijkse bijdrage en nadat de persoonlijke gegevens zijn doorgegeven via de online inschrijfmodule, is de gymnast geldig verzekerd. Er volgt geen automatische bevestiging van uw betaling.

Bij vroegtijdig stoppen wordt het (resterende) lidgeld niet teruggestort. Enkel in geval van overmacht én mits voorlegging van de nodige bewijsstukken (ziekte, verhuis, …) kan een deel van het lidgeld worden teruggestort na beslissing door het bestuur. Het bestuur beslist autonoom over deze vraag en tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.