Terug naar Tarieven & Groepen

Gezondheidsattest

Een veilige sport veronderstelt dat wie aan sport doet, daartoe medisch geschikt bevonden wordt.

De Federatie verplicht dat:

  • Alle nieuwe leden die aansluiten, bij hun aansluiting medisch geschikt bevonden worden
  • Alle competitieturn(st)ers jaarlijks medisch geschikt bevonden worden
  • Alle 65+ en mindervaliden jaarlijks medisch geschikt bevonden worden

De clubsecretariaten dienen deze medische attesten te bewaren. Naast deze “verplichting” heeft het opvragen van deze gegevens ook tot doel de leiding (trainer/trainster) in te lichten omtrent mogelijke gezondsheidsproblemen die hun aandacht verdienen en/of een aangepast trainingsschema. Het is dus meer dan een zoveelste formaliteit en we dringen dan ook aan op een snelle aflevering van deze attesten.

Van alle leden en ouders wordt verwacht dat ze het intern reglement van de turnkring kennen én hiermee akkoord gaan.

Zowel de gezondheidsattesten als het intern reglement kan je samen met diverse andere formulieren HIER downloaden.